Хоризонтални модели на организация: Социокрация

През август по време на фестивала Беглика в Родопите разказах за един от хоризонталните модели на организация – Социокрация 3.0 (Sociocracy 3.0).  Хората зад фестивала са достигнали до момент в развитието на общността, когато търсят общностни модели за неговото случване. Модели, в които участват повече хора, има прозрачност и яснота, нещата се случват с повече лекота, комуникация и разнообразие на идеи и сили. Разбира се, говорихме и за холокрация, но днес се спирам по-подробно на първоизточника, а именно Социокрация.

Моделът във версията Социокрация 3.0 е разработван от Bernhard Bockelbrink и James Priest през 2014-2015. От система за вземане на решения в група след комбинация с agile практики моделът еволюира към цялостна методология за функциониране на организации. За не-ИТ хората като мен, 3.0 е метафора за версия на модела по подобие на метафорите, които се използват при разработка на софтуер.
Социокрация 3.0 е модел, който произлиза от концепцията за социокрация, създадена през 19ти век от Огюст Конт, обогатен след това с идеи от квакерските общности, социология, кибернетика. Някои наричат социокрацията по-дълбока демокрация, тъй като тя успява да избегне тиранията на мнозинството в демокрацията.
Някои от практиките, свързани със Социокрацията, включват:
– Създаване на нови роли при нужда, а не защото се предполага, че трябва да съществуват – чрез среща за управление (governance meeting).
– Решения се вземат при липса на обективно възражение, а не непременно пълно съгласие или решение с мнозинство – decision making by consent).
– Има установени процеси за разрешаване на конфликти.
– Има установени практики и структура за водене на срещи – срещи за управление или оперативни срещи.

За да съществува Социокрацията или всеки един модел на хоризонтално управление, небоходимо условие е да са спазени следните принципи:

  • прозрачност
  • самоорганизация
  • ясна мисия и цел на организацията
  • работа с напрежения (усещането за разликата между състоянието на нещата в момента и какво може да бъде)
  • практики за срещи
  • практики за разрешаване на конфликти

21034522_1717979271831184_3747043039365978153_n

Повече за модела Социокрация 3.0 – английски.

През ноември предстои среща с хората зад модела, прилагащи го в ежедневно и консултиращи компании как да го адаптират в тяхната практика – повече Събитие София Reinventing organizations  . 

& Обучение Социокрация в София

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.