Сабина

Персоналният коучинг на Били ми помогна да изкарам наяве истинските си стремления и мечти. Моите, не чуждите очаквания. Моите, не чуждите цели. В резултат на това взех решение сама да създам своята роля — роля на предприемач в една сфера, в която дълго и неосъзнато съм искала да се развивам, а все ми е липсвала онази първа крачка. За това се иска професионален подход — да те слушат и да ти задават правилните въпроси. Въпроси, на които да си отговориш сам и когато чуеш собствения си отговор, да убедиш сам себе си. Да си дадеш време, да се вгледаш и да посегнеш към тази дейност, която изпълва ежедневието ти със смислени цели, преследването и постигането им. Благодаря ти, Били!